Tuli Tuli

Zajęcia

Cennik naszych usług

Nasza kompleksowa oferta wychodzi naprzeciw potrzebom Waszych dzieci . Szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych, wczesne wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń rozwojowych to wszystko znajdziesz w jednym miejscu. Wszechstronność specjalistów daje nam możliwość znalezienia rozwiązania i doboru właściwej metody rehabilitacji.

Zajęcia kreatywne dla dzieci

Są to zajęcia prowadzone w grupach, które podzielone są odpowiednio do wieku. Celem zajęć jest wsparcie pycho-fizycznego rozwoju dziecka. Jest to także sposób na rodzinne spędzenie czasu. W trakcie zajęć dziecko pogłębia swoje zdolności logicznego, przestrzennego i kreatywnego myślenia. Uczy się zdrowej rywalizacji, przyjmowania porażek z uśmiechem na twarzy, przyjmowania pokory i nabywa umiejętności radzenia sobie z niepowodzeniami . Zajęcia te pomagają dziecku szybciej i bezproblemowo zaadoptować się w przedszkolu.

Kreatywne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe dla przedszkolaków 35 zł
Adaptacyjne zajęcia polisensoryczne oraz muzyczno-ruchowe z el. Logorytmiki 35 zl
Zajęcia polisensoryczne z Logorytmiką dla dzieci 1-1,5 r.ż. 35 zł
Logosensoryka dla dzieci w wieku od 6 miesiąca do 4 r.ż. 35 zł

karnet 4 wejścia 130zł/osoba

Gabinet Tuli Tuli zajęcia

Zajęcia z logopedą

Zajęcia, a właściwie terapia logopedyczna ma celu:usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowej.

Indywidualne:
czas trwania :

30 min cena 60zł
55 min cena 110 zł

Zajęcia integracji sensorycznej i ruchowej

Zajęcia SI polegają na dostarczaniu dziecku kontrolowanej dawki doznań sensorycznych, których intensywność jest dostosowana do charakteru i nasilenia zaburzeń. Bardzo ważne jest, aby terapia przebiegała w przyjaznej atmosferze, poczuciu współuczestnictwa przez małego pacjenta w kierowaniu zajęciami.

Indywidualnie
czas trwania : 30 min cena 60zł
55 min cena 110 zł
Grupowa:
czas trwania : 55 min cena 60zł /od osoby

Gabinet Tuli TuLI
Gabinet Tuli Tuli

Terapia umiejętności społecznych

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się w efektywny sposobu funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne, kontrolowanie i nazywanie przeżywanych emocji i reagowanie na emocji innych.

czas trwania : 55 min.
cena za karnet 4 wejścia 200 zł od osoby

Terapia pedagogiczna. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania

Terapia pedagogiczna ma na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach, a także ułatwianie funkcjonowania w przedszkolu lub szkole.

Indywidualna
czas trwania : 30 min cena 60zł
55 min cena 110 zł
Grupowa
czas trwania : 55 min cena 60zł / od osoby

Terapia ręki to zajęcia w trakcie których specjalista rozpoczyna pracę od wzmocnienia całego ciała -motoryki dużej (ramiona, barki, kręgosłup, łokcie), a następnie skupia się na poprawie motoryki małej u dziecka (prawidłowy uchwyt, napięcie, praca nadgarstka i palców)

Indywidualna
czas trwania : 30 min cena 50zł
55 min cena 95 zł
55 min cena 95 zł
Grupowa
czas trwania : 55 min cena 60zł / od osoby

Gabinet  Tuli Tuli

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna polega na uspołecznieniu dzieci, wyciszeniu traumatycznych przeżyć, lęków. Terapeuta wspiera i pomaga im budować poczucie własnej wartości, pewności siebie, a także komunikować się z innymi dziećmi. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem dziedzin bliskich dzieciom – rysunek, drama, zabawa.

Indywidualna
czas trwania : 30 min cena 60zł
55 min cena 110 zł

Cavioterapia

Cavioterapia to terapia w której wykorzystuje się zwierzęta, a dokładniej małe, urocze świnki morskie. Te małe stworzenia u niejednej osoby wywołają uśmiech na twarzy. Zalecana jest u osób niepełnosprawnych, z zespołem Downa, autyzmem oraz porażeniem mózgowym. Ten rodzaj terapii może okazać się skuteczny u osób zestresowanych, spiętych, przygnębionych, apatycznych, z załamaniem nerwowym lub depresją. Kontakt ze świnkami u niejednej osoby wywoła uśmiech i poprawi samopoczucie.

Indywidualna
czas trwania : 30 min cena 40zł

Gabinet Tuli Tuli

Dla kogo kierujemy zajęcia ?

Są to zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mają na celu wspierać rozwój, wyrównywać deficyty rozwojowe.
Jeśli dziecko ma trudności z poprawnym chwytem, zbyt mocno lub słabo trzyma kredkę, leży na stole podczas rysowania/pisania, wyraża niechęć do dotykania różnych faktur, mas plastycznych, ma zbyt duże lub osłabione napięcie mięśniowe. Działania manualne, grafomotoryczne, manipulacyjne ściśle wiążą się z rozwojem mowy u dziecka. Formy pracy i działań są podstawą do prawidłowego funkcjonowania dziecka na wielu płaszczyznach.
Dla dzieci z ryzyka dysleksji oraz dzieci dyslektycznych. Takich, które m.in. nie lubią pisać, rysować. Mają trudności z rozumieniem czytanego tekstu. Mylą kształty liter, stosują ich różne wielkości, popełniają błędy fonetyczne, ortograficzne, „zjadają” litery, ich pismo jest niekształtne, nie mieści się w liniaturze, ma trudności w orientacji przestrzennej. Dla dzieci, które mają trudności w szkole.
Dla dzieci które nie potrafią się skupić, mają potrzebę ciągłego ruchu, robią kilka rzeczy jednocześnie, są nadruchliwe, absorbują swoją osobą otoczenie, głośno mówią, nie potrafią czekać na swoją kolej, bardzo się irytują oraz takich, które są apatyczne, wyciszone, wycofane, mają trudności z nawiązaniem kontaktu, zamknięte w sobie.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które nie wykazują dysfunkcji językowych, z prawidłowym rozwojem mowy, ponieważ zajęcia rozwijają komunikację i wzbogacają słownictwo. Dla dzieci, których mowa nie jest wyraźna, rozwój mowy jest opóźniony, które mają mały zasób słownictwa. Zajęcia obejmują m.in. ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, słownikowe, zabawy logopedyczne.
Zajęcia dla dzieci, które mają trudności z przystosowaniem społecznym, nie tolerują zmian i zaskoczeń, są egocentryczne, mają trudności z rozumieniem symboli, metafor, mają swoje przyzwyczajenia, specyficzne zainteresowania. Dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.
Dla dzieci ze spektrum autyzmu, z problemami emocjonalnymi, z agresją i złością, dla dzieci wycofanych, unikających kontaktów z rówieśnikami.
Konsultacje indywidualne dla rodziców – spotkania wspierająco- doradcze, wyjaśnianie opinii, orzeczeń, propozycja wsparcia, ukierunkowanie, porady dotyczące specjalistów, wspomaganie rodzica, sporządzenie opisu funkcjonowania dziecka na zajęciach.

Przewiń do góry