Tuli Tuli

O nas

Jesteśmy po to
aby Wam pomóc

„Jeśli dziecko uwierzy, nie zje potajemnie funta niedojrzałych śliwek, i zmyliwszy czujność, gdzieś w kącie z biciem serca nie zapali zapałki, jeśli posłusznie, biernie, ufnie podda się żądaniu unikania wszelkich doświadczeń, wyrzeczenia prób, odrzucenia wysiłków, każdego odruchu woli – co pocznie, gdy w sobie, we wnętrzu swej duchowej istoty, odczuje coś, co rani, parzy, kąsa?”
Janusz Korczak

Tuli Tuli

Tuli Tuli to miejsce stworzone z myślą o dzieciach, ale także o ich rodzicach. Naszym głównym celem jest jest wspieranie rozwoju dzieci z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Prowadząc terapię integracji sensorycznej oraz zajęcia ogólnorozwojowe, wszechstronnie stymulujące rozwój, uaktywniamy i usprawniamy funkcje psychomotoryczne dziecka, by mogło ono czerpać radość z poznawania świata oraz rozwijało się w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Naszą misją jest też pomoc rodzicom w zapewnieniu dobrego startu ich dzieciom.

Posiadając duże doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne, potrafimy zdiagnozować potrzeby dziecka i zaproponować odpowiednie wsparcie w formie zajęć specjalistycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę terapeutów, psychologów i logopedów. Współpracujemy z wieloma placówkami oświatowymi między innymi są to szkoły podstawowe i przedszkola, gdzie nasi specjaliści prowadzą szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych i rodziców.

Poznajmy się – Kadra gabinetu Tuli Tuli

mgr Monika Roterman

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, nauczycielem wychowania przedszkolnego, terapeutą pedagogicznym, tyflopedagogiem i surdopedagogiem. Ukończyłam także studia podyplomowe z socjoterapii oraz studia o edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Wiedzę i umiejętności zdobywałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach oraz w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Jestem również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, posiadam certyfikat medyczny w tej dziedzinie. Posiadam uprawnienia do diagnozowania, planowania oraz prowadzenia terapii SI, wydane przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Należę do członków Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.
Doświadczenie pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam prowadząc grupy przedszkolne, zajęcia rewalidacyjne w placówkach oświatowych, terapię pedagogiczną oraz pracując jako pedagog w placówkach oświatowych oraz prowadząc terapię w SI, terapię reki, zajęcia ruchowe i inne zajęcia specjalistyczne w prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cały czas poszerzam wiedzę z zakresu wspierania rozwoju dziecka.
Do pracy z dzieckiem podchodzę z pasją i zaangażowaniem. Ważne jest dla mnie indywidualne podejście do każdego dziecka, dostosowanie swojego działania do jego potrzeb, wyrównywanie i kompensacja braków, ale także aktywizacja i wzmacnianie niezaburzonych funkcji, odkrywanie i rozwijanie zdolności.
Duże znaczenie przywiązuję również do współpracy z rodzicami, ponieważ trudności, jakie przejawia dziecko bardzo często wpływają na obszary codziennego życia i mogą odbijać się na funkcjonowaniu całej rodziny. Rodzice będąc głównymi opiekunami dziecka kierują jego rozwojem i wychowaniem i niemalże w każdej minucie życia swojego dziecka mają możliwość wspomagania, kontroli i obserwacji. Dlatego wspólna praca rodziców i terapeuty z dzieckiem, stały kontakt rodziców z terapeutą i wzajemne przekazywanie oraz omawianie zmian w funkcjonowaniu dziecka, stwarzają najlepsze warunki dla rozwoju psychoruchowego dziecka, co wpływa nie tylko na rozwój samego dziecka, ale także na funkcjonowanie całej rodziny.

Tuli Tuli

mgr Monika Dawidowska Lupa

Posiadam wykształcenie wyższe jako pedagog, psychologa, terapeuty integracji sensorycznej i trener TUS. Powyższe kwalifikacje uzyskałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie, Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Na bieżąco poszerzam swojej umiejętności i wiedzę poprzez udział w szkoleniach, warsztatach konferencjach. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w przedszkolu, szkole, fundacji oraz poradni. Jestem otwarta na współpracę, czerpię wiedzę i doświadczenie od współpracowników. Jako terapeuta prowadzę zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych i poradni. Współpracuję ze środowiskiem lokalnym prowadząc grupę wsparcia dla rodziców. Podejmuje działania w wolontariacie. Do mojej pracy podchodzę z zaangażowaniem, pasją, indywidualnym podejściem do dziecka i rodzica. Ważna dla mnie jest współpraca z rodzicami i opiekunami. Jestem uważnym słuchaczem, obserwatorem i diagnostą. Poszerzam diagnozę dziecka o indywidualne konsultacje z innymi specjalistami. Najmłodsi i dorośli obdarzeni są prze ze mnie fachową opieką, zrozumieniem i ciepłem. W mojej pracy zawsze kieruje się dobrem dziecka. Współpracuje z lokalnymi instytucjami wspierającymi rodziny. Prywatnie jestem mamą, żoną, pełną energii osobą. Uwielbiam piesze wędrówki po górach, jazdę na rowerze oraz czas spędzony z bliskimi.

Tuli Tuli

mgr Katarzyna Kuźnik

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Gliwicach na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyłam Uniwersytet Śląski kierunek pedagogiki wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej w Cieszynie oraz studia podyplomowe z logopedii w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach oświatowych, oddziałach przedszkolnych i gabinecie logopedycznym. Prowadzę terapię logopedyczną i pedagogiczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalia, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją oraz trudnościami w nauce.

Przewiń do góry